Concert H. Martinuskerk Noorden - Lionsclub Nieuwkoop
We Serve

Concert H. Martinuskerk Noorden

21-06-2018

Uitzonderlijk talentvolle jonge musici en groot orkest te gast op 30 juni

Op zaterdagavond 30 juni organiseert Lions Club Nieuwkoop haar traditionele Concert aan de Plas.Voor het derde jaar op rij zullen uitzonderlijk talentvolle jonge musici een concert geven, dit jaar metwerken van o.a. Grieg, Warlock, Rixner en Piazolla in de H. Sint Martinuskerk aan de Simon vanCapelweg 62 te Noorden. Jong als ze zijn, hebben ze hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend.Onder de talenten bevinden zich ook musici die al (inter)nationale aandacht mogen genieten. Een aantal muzikanten gaf vorig jaar al acte de préséance in Noorden en oogsten toen veel lof; mededoor het uitzonderlijk hoge niveau van hun performance.

Op het concert treden drie top ensembles op van één van de meest prominente muziekscholen inNederland: de Muziek en - Dansschool Amstelveen:


*Strijkorkest Camerata onder leiding van dirigent Raven Mischke
*Stringwise onder leiding van dirigent Wiesje Miedema
*Violenbende onder leiding van dirigent Wiesje Miedema

Opbrengst voor muziekonderwijs Nieuwkoop
De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan Stichting Muziekonderwijs Nieuwkoop, eeninitiatief van Lions Club Nieuwkoop. Doel van deze stichting is muziekonderwijs mogelijk te makenvoor alle kinderen op de basisscholen in de gemeente Nieuwkoop. De stichting doet dit met geld endaad, o.a. door mensen bewust te maken van het belang van muziek en door ondersteuning tebieden bij het tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle partijenin het muziekonderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek heeft geleerd dat kinderen muziek nodig hebben: het vergroot hunwereld. Muziek blijkt een belangrijke rol te spelen bij de cognitieve, emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. In de klas zorgt muziek voor een positief schoolklimaat, waarin deleerlingen zich afstemmen op elkaar Daarom heeft de minister van OCW besloten ommuziekonderwijs op de basisscholen vanaf 2020 opnieuw te introduceren.

Het concert vindt plaats op zaterdagavond 30 juni a.s., van 19.30 uur tot 21.30 uur, in de H. SintMartinuskerk, Simon van Capelweg 62 te Noorden. Toegang: een vrijwillige bijdrage van minimaal 10euro.