Doelstellingen - Lionsclub Nieuwkoop
We Serve

Doelstellingen

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International
(artikel 7 statuten Vereniging (MD 110 AZ-3-B)

  • het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • de lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  • een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  • het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Onder het motto: 'We Serve'.

Mission statement of Lions Clubs International:

' To create and foster a spirit of understanding among all people for humanitarian needs by providing voluntary services through community involvement and international cooperation.'