Muziektent Nieuwkoop op het Regthuysplein - Lionsclub Nieuwkoop
We Serve

Muziektent Nieuwkoop op het Regthuysplein

Een van de hoofdprojecten van de Lions Club Nieuwkoop is  de reconstructie van de historische muziektent in Nieuwkoop, die door de Lions Club wordt aangeboden aan de bewoners van Nieuwkoop.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op: 

http://www.muziektent-nieuwkoop.nl

http://www.muziektenten.nl/pages/projecten/nieuwkoop.php

Binnenkort zullen op deze pagina de verdere vorderingen van de aanschaf, de planning en de bouw van deze mooie muziektent geplaatst worden.

Nieuwe video van muziektent met het Nieuwkoopse Lied!

De geschiedenis, productie, bouw, verplaatsing en de opening van de muziektent is vastgelegd in een (foto)video die tevens begeleid wordt door het prachtige, door Henk van Schie geschreven, Nieuwkoops Lied (de Nieuwkoopse School), ingezongen door Sharon Zaal.

 

Opening Muziektent een groot feest!

Ter ere van de nieuwe muziektent op het Regthuysplein in Nieuwkoop, zingen de Lions het lied 'Mijn Nieuwkoop' geschreven door Henk van Schie, op de melodie van 'het dorp'

De muziektent staat op zijn plaats!

Bekijk de video van de verplaatsing en plaatsing van de Muziektent op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. Alleen maar leuke reacties in het dorp. Prachtig.

De muziektent is in Nieuwkoop!

Momenteel wordt hard gewerkt aan de plannen voor de officiele opening van de muziektent op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. Er wordt gefluisterd dat dit wel eens op 14 september zou kunnen gaan plaats vinden, dus schrijf die dag vast in uw agenda!

Op de dinsdagavonden in de maand juni werd de muziektent, die inmiddels in Nieuwkoop is, onder deskundige leiding en met veel plezier door de leden van de Lionsclub Nieuwkoop in elkaar gebouwd.

Gelukkig zijn de heren van de lionsclub handig met gereedschap:

Na 2 avonden met veel gezelligheid en onder leiding van Marco en Leo ziet het er al heel mooi uit:

Dinsdag 7 mei is de muziektent in een container in Nieuwkoop aangekomen. Op deze avond hebben een aantal heren van onze lionsclub Nieuwkoop de container professioneel gelost. Bekijk hun verrichtingen op onderstaande video. De muziektent zal in de komende weken weer geassembleerd worden, voorzien worden van een zinken dak en dan in het naajaar geplaatst worden op het Reghthuysplein in Nieuwkoop.

Bekijk de video via de onderstaande link:

 

De muziektent is bijna in Nederland!

Zaterdag 27 april is een hele speciale dag! Des morgens zullen de laatste badeendjes verkocht worden tijdens en op de markt in Nieuwkoop en in de loop van de dag zal het containerschip COSCO HARMONY 010W in de Rotterdamse haven aankomen, met aan boord de door de Lionsclub Nieuwkoop aangeschafte muziektent! Spannend!

Badeendjes-race met opbrengst voor de muziektent op 30 april!

30 april ziet de ringsloot geel van de badeendjes. Koop ook een badeendje en maak kans op mooie prijzen en steun de bouw van de muziektent! Meer informatie oa op

De muziektent vaart!

Op maandag 25 maart heeft de muziektent Indonesie verlaten, dus met een week of 6 varen zal de muziektent in Nederland aankomen. Daarna zal deze tijdelijk in een loods geplaatst worden en in elkaar gezet en geheel af gemaakt worden om deze op het Regthuysplein te plaatsen wanneer dit mogelijk is (afhankelijk van de vorderingen)

De muziektent is klaar!

De bouw van de muziektent!

Bekijk via deze link een foto-impressie van de bouw van de muziektent: https://youtu.be/tDTfN-0PLUY

Marco Bruijnes is op Surabaya om de muziektent af te nemen. Spannend er moet nog eea gebeuren. Een eerste foto:

De opdracht tot het produceren van de muziektent is inmiddels gegeven en de eerste foto van een van de funderingspalen ontvangen:

Het plan voor de nieuwe muziektent

In plattegrond ziet u hier de oorspronkelijke plek gestippeld, en daarnaast de plek waar we hem gaan herbouwen, enigszins verschoven tot in de lengte as van het plein. Hij komt dus nagenoeg op zijn oude plek terug. Van de oude tekening en het bestek hebben we een nieuwe tekening gemaakt. U ziet hier de afmeting, de afmetingen middellijn is 4,15 meter recht gemeten, de hoogte 4,30 meter vanaf het plein. De tekeningen zijn uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen, in de karakteristieke detaillering van een houten gebouwtje uit die tijd. Klik hier voor een video met enkele beelden van de muziektent zoals deze vroeger was, de originele tekeningen en het nieuwe ontwerp Klik hier voor een complete poster van de plannen voor de muziektent, gemaakt door Marco Bruijnes Archtectenbureau (https://www.marcobruijnes.nl/ ) Klik hier voor een artikel over de muziektent zoals dat enige tijd geleden is gepubliceerd in het blad van het Historisch genootschap van Nieuwkoop

De oude muziektent in Nieuwkoop

De muziektent is gebouwd door Petrus Pietersen in 1920, in opdracht van de gemeente. We hebben de beschikking over de bouwtekening uit die tijd, en ook het geschreven bestek. Het was een achthoekige plattegrond, en de constructie was geheel in hout. Acht geprofileerd houten staanders en een dak van sporen en gordingen, met schoren aan de staanders. Het basement, de ruimte onder het podium was dichtgezet met houten panelen. De balustrade van simpele houten planken. Op de verbindingen zichtbare houten toognagels. Een geschulpte houten daklijst. Op de tekening is een dakgoot getekend, maar op de foto’s kunnen we zien die die niet is gemaakt. Het water van het koperen felsdak droop gewoon op het Reghthuysplein. Het hart van het gebouwtje lag op de lijn van de rechter zijgevel van het Reghthuys. In de andere richting stond hij ongeveer in lijn van de achtergevel van de toren. Hij is in 1948 gesloopt, nadat hij in de oorlog in onbruik was geraakt, en waarschijnlijk in slechte staat verkeerde.

Het ontstaan van het idee van de muziektent voor Nieuwkoop

Musiceren in de open lucht heeft zijn oorsprong bij rondreizende troubadours in de middeleeuwen, die speelden en zongen in de open lucht. Aan het einde van de 16e eeuw werden deze troubadours opgevolgd door militaire muziekkapellen die vooral optraden bij parades. In navolging van Engeland, waar aan het einde van de 18e eeuw al gezelschappen optraden in muziektenten, ging men in Nederland bij slecht weer muziek maken in (echte) tenten, waarvan later de wanden werden opgerold, toen bleek dat het publiek het leuk vond om de muziekkanten ook te zien.

Na verloop van tijd werden de verplaatsbare tenten vervangen door muziektenten met een vaste standplaats. De locaties waren zeer verschillend, dorpspleinen, marktpleinen in de grote steden, stadsparken, gedempte havens en grachten, op eilandjes of bij sociëteitsgebouwen. Voorwaarde was voldoende ruimte voor het publiek en goede bereikbaarheid. Vaak waren ze centraal gelegen en vormden zo een centrum dat ook geschikt was voor andere bijeenkomsten dan muziekvoorstellingen. In de oudst bekende muziektenten stond het muziekgezelschap op gelijke hoogte als het publiek, later werden er muziektenten gebouwd waarbij het podium hoger kwam te liggen.

Deze ophoging diende als podium zodat het orkest ook van ver goed zichtbaar is voor toehoorders en tevens kon de ruimte onder het podium worden gebruikt om attributen als muzieklessenaars op te bergen. Ook het gebruik van gesegmenteerde ronde vormen voor de plattegrond had de functie om het orkest beter zichtbaar te maken en er was het bijkomend voordeel dat het orkest zo optimaal rondom de dirigent kon worden gepositioneerd.

Muziektenten zijn veelal simpele architectonische bouwwerken met drie elementen: een basement, kolommen en een dak. Het basement is meestal een gemetselde verhoging die gebruikt wordt als podium. De kolommen zijn in het verleden uitgevoerd hout, beton of gietijzer met bovenaan schoren of smeedijzeren ornamenten. Het dak was bedekt met leien of riet. De muziektenten zijn in de eerste plaats functioneel en daarom vaak sober uitgevoerd, maar er zijn ook voorbeelden van muziektenten met een rijkere architectuur. De meeste muziektenten zijn gebouwd door muziekverenigingen, en ook een aantal is door gemeenten, sociëteiten en verenigingen die het plaatselijke belang dienden. De onderhoudskosten maakten het vaak moeilijk voor muziekverenigingen om de een muziektent in stand te houden waardoor vele werden geschonken of verkocht aan de gemeente. Desondanks zijn in de loop van de jaren veel muziektenten uit het straatbeeld verdwenen doordat ze buiten gebruik raakten. Daarmee is een vaak rijke geschiedenis verloren gegaan.

Muziektent-Weetjes.......

Van twee leden van de destijdse fanfare van muziekvereniging Eensgezind, Gerrit Zwart en Dirk Zwart, gaat het verhaal dat zij op eigen houtje de oude Muziektent, wrak als die was door verwaarlozing, in april 1949 hebben gesloopt en de verrotte planken hebben afgevoerd. De eerste informatie hierover luidde aldus, dat het Gerrit zou zijn geweest. Het zou echter ook zijn broer Dirk kunnen zijn. Beiden waren met hun hele ziel en zaligheid verbonden met de plaatselijke muziekvereniging, die kort voor de sloop de Muziektent van de gemeente in eigendom had gekregen. Maar ja, er waren er wel meer die sterk verbonden waren met Eensgezind. Op foto’s van o.m. begin 1949 in het archief van Eensgezind staan beiden afgebeeld. In de persoon kan men zich nauwelijks vergissen: Gerrit was kaal, Dirk had een flinke bos haar. Dochter Nicolette, van Dirk, bevestigt dat vader Dirk de niet meer bruikbare Muziektent heeft gesloopt. De waarheid zal mogelijk zijn, dat de broers Zwart samen het sloopkarwei hebben geklaard.

Op de oude foto’s uit de periode van de sloop staan trouwens leden van de destijdse fanfare van Eensgezind, die anno 2013 dagelijks in het dorp rondlopen en blijk geven van een enorm geheugen…. Wellicht kan dus in een volgend weetje hierover meer worden gezegd!

Binnenkort volgens er meer foto's van de muziektent.

Heeft u vragen over de muziektent of wilt u een donatie geven, dan kunt u contact opnemen via: