Privacyverklaring Lionsclub Nieuwkoop e.o. - Lionsclub Nieuwkoop
We Serve

Privacyverklaring Lionsclub Nieuwkoop e.o.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lionsclub Nieuwkoop e.o. kan persoonsgegevens over/van u verwerken, doordat u lid bent of bent geweest van onze club, omdat u gebruik maakt van de diensten van de club en/of omdat u deze via het contactadres op de website aan Lionsclub Nieuwkoop e.o. (heeft) verstrekt. 

Lionsclub Nieuwkoop e.o. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw functie binnen de club
  • Beeldmateriaal (foto’s en films) 

Waarom Lionsclub Nieuwkoop e.o. gegevens nodig heeft

Lionsclub Nieuwkoop e.o. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven en om contacten te onderhouden via analoge en digitale communicatievormen (per e-mail, sociale media en/of per post). 

Daarnaast kan Lionsclub Nieuwkoop e.o. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar activiteiten, zoals ten behoeve van goede doelen, het (helpen) vinden van sponsoren ten behoeve van door Lionsclub Nieuwkoop e.o. benoemde goede doelen en de daaraan gekoppelde noodzakelijke contacten met (oud-) leden, partners en sponsoren. 

De Lionsclub Nieuwkoop e.o. heeft genoemde persoonsgegevens tevens nodig ten behoeve van de beoordeling van het kandidaat lidmaatschap van Lionsclub Nieuwkoop e.o. en de daaraan verbonden noodzakelijke communicatie met bestuur en leden van de Lionsclub Nieuwkoop e.o., en voor communicatie met Lions Clubs International, het Meervoudig District 110 Nederland (MD 110) en/of het Lionsdistrict 110AZ. 

Hoe lang Lionsclub Nieuwkoop e.o. gegevens bewaart

Lionsclub Nieuwkoop e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst of lidmaatschap met u tot stand komt c.q. het lidmaatschap is beëindigd.

Delen met anderen

Lionsclub Nieuwkoop e.o. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de club, een overeenkomst met u, de administratie van een lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lionsclub Nieuwkoop e.o. worden statistieken bijgehouden met behulp van Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem. Op sommige pagina's tonen wij YouTube video's. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van YouTube op het gebied van gegevensverwerking. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van YouTube voor meer informatie: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines. Hier vindt u meer informatie over u rechten en privacy instellingen.

Gegevens die worden gemaild aan het contactadres worden uitsluitend gebruikt voor het kunnen geven van antwoord op vragen en verzoeken. Deze gegevens worden niet doorverkocht of op welke manier dan ook gedeeld met derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Lionsclub Nieuwkoop e.o. zal zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging

Lionsclub Nieuwkoop e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lionsclub Nieuwkoop e.o. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lionsclub Nieuwkoop e.o. op via .

https://www.lionsclubnieuwkoop.nl is een website van de Lionsclub Nieuwkoop. 
De vereniging Lionsclub Nieuwkoop e.o. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40447422